About

[PL] 

Profile

I am Rafał Jóźwiak, an architect, a graphic designer and a 3d architectural visualizer with vast experience around things related to architecture, design and art. I had worked in few offices in his hometown Łódź and Copenhagen, but mostly, as well as now, I work by my own as a freelancer in Łódź. I had executed several projects, like residentials’ and public functions’ interiors, temporary structures – pavilions or exhibition design, graphic identity for many institiutions or visualizations for architects and private clients.

Now I am working on a single family house for private client and I am collaborating with theatre scenographer for Musical Theatre in Łódź.

Cooperation

I welcome you to contanct me to participate on the field of architecture or other fields you think we could cooperate on.

Rafał Jóźwiak

Curriculum Vitae

Education:

2012 – 2016 LodzUniversity of Technology / Course: Architecture / Master thesis defence: September 2016
2012 – 2013 Szuster language school / B2 english language course
2008 – 2012 Lodz University of Technology, engineer’s degree in Architecture and Urban Planning
10.2011 Kosz-art Festival in Koszalin / international design workshops
07 – 08.2009 XII Science Expedition of Students of Architecture to The Eastern Carpathian Mountains / practical architectural inventory training / Hutsul Lands / Ukraine
07.2008 the open air workshops in drawing / Chelmno

Proffesional experience:

05 – 07.2016 collaboration with Grzegorz Małecki / theatre’s stage designer assistant
08.2015 – 02.2016 Dorte Mandrup Arkitekter A/S / Copenhagen / intern
06 – 10.2014 FORMART s.c. Architecture Office / architect’s assistant
06.2014 interior design implementation of house in Warsaw / in collaboration with E. Makaruk
04.2011 – 08.2012 Office of Investment Implementation FRONTON / architect’s assistant
01.2010 – 08.2012 Interdisciplinary Design Studio Mroowlab / collaboration
07.2011 1st rank distinction in “Piotrkowska Obiecana” [Promised Piotrkowska Street] nationwide architectural competition / in collaboration with: Z. Binczyk
08.2009 – 06.2010 EC1 Lodz City of Culture / architect’s assistant / designer of visual identity of New Center of Lodz

Relevant achievements:

02.2015 author of articles for “blokblog.pl” website on architectural education in Poland
12.2014 author of a series of interviews with renowned architects based in Łódź, “W poszukiwaniu zaginionego kwartału” [In search of the lost district] Museum of the City of Lodz project
05.2014 co-organizer of “Tydzien z Architektura” [Week with the Architecture] citywide event with exhibitions and the Oxford-style debate on New Urbanism and Modernism
12.2013 author of an article for “Archivolta” magazine (quarterly) on P3 Parametric Workshops in Lodz
12.2013 author of an article for “Zycie uczelni” magazine on P3 Parametric Workshops in Lodz
04 – 10.2013 organizer of one month P3 Parametric Workshops in Lodz and construction coordinator of full-scale wooden parametric pavilion, exhibited at Lodz Design Festival 2013
2013 visual design and DTP of the book “Zofia Rydet. Inventorying the Image of Man”, ed. K. Jozwiak, Kraków 2013, and different art exhibition catalogues (e.g. Andrzej Różycki, Photosophy, ed. K. Jóźwiak, Dublin 2012)
09.2012 arrangement and implementation of the 5th anniversary “Make Me” exhibition for Lodz Design Festival 2012
05.2011 co-organizer of 30th anniversary of the Uncovering the Memorial of Tenement House on Piotrkowska Street / in collaboration with: W. Adamiak, Z. Binczyk, M. Janiak, W. Saloni-Marczewski
10.2010 organizer of workshops for over 100 students of architecture from Poland and Europe “OSSA 2010 LODZ” (the event awarded with “Punkt dla Lodzi” Prize in the category: initiatives)
03 – 06.2010 originator of 2 days event in public space of Manufaktura Square on the occasion of 65th Anniversary of Founding LUoT / in collaboration with: Z. Adamska, M. Kempinski, A. Sajda
06.2009 – 09.2014 founder and chairman of the University Science Association of Students of Architecture “KAT” (in recognition of that initiative I was awarded with 1st Prize in University Science Association’s Festival organized by “Gildia Aniolow Biznesu” [Guild of Business Angels] – 07.2010)
05.2009 initiator and executor of students’ spot “KAT” at Institute of Architecture and Urban Planning for academic debates, meetings with professionals and students entertainment / cooperation: Igor Drożdż
10.2008 design of “QLon” exhibited at Lodz Design Festival 2008 / “Make Me” competition / in collaboration with M. Baranowski

Qualifications and skills:

foreign language English – fluent in conversational and writing (C1)
computer literacy MS Office; Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign; AutoCad; 3ds Max + V-ray; Sketchup; Rhinoceros, WordPress, Sony Vegas Pro
driving license B category
others very good hand-drawing skills
DTP and basic HTML knowledge

Interests:

basketball, running, gym, design, cinematography, travelling  


Profil

Nazywam się Rafał Jóźwiak, jestem architektem, grafikiem 2d i 3d z doświadczeniem pracy wokół architektury, designu i sztuki.  Pracowałem w kilku pracowniach architektonicznych w moim rodzinnym mieście, ale również w Kopenhadze, głównie zaś pracuję jako freelancer w Łodzi. Jako architekt zrealizowałem kilka projektów, od wnętrz mieszkalnych, po publiczne, także kilka instalacji w przestrzeni miejskiej i wystawienniczej, jako grafik zrealizowałem kilka identyfikacji wizualnych, a także wizualizacji architektonicznych na zlecenie architektów i prywatnych klientów.

Obecnie pracuję nad projektem domu jednorodzinnego dla prywatnego klienta, a także współpracuję ze scenografem Teatru Muzycznego w Łodzi.

Współpraca

Zapraszam do współpracy na polu architektury i wokół niej.

Rafał Jóźwiak

Curriculum Vitae

Edukacja:

2012 – 2016 Politechnika Łódzka / Kieurnek: Architektura / Obrona pracy magisterskiej: Wrzesień 2016
2012 – 2013 Szkoła językowa Szuster / kurs Języka angielskiego B2
2008 – 2012 Politechnika Łódzka, tytuł inżyniera architekta na kierunku Architektura i Urbanistyka
10.2011 Festiwal Kosz-art w Koszalinie / warsztaty projektowe
07 – 08.2009 XII XII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie / praktyka inwentaryzacji architektonicznej / Huculszczyzna / Ukraina
07.2008 warsztaty pleneru rysunkowego / Chełmno

Proffesional experience:

05 – 07.2016 współpraca z Grzegorzem Małeckim / asystent scenografa
08.2015 – 02.2016 Dorte Mandrup Arkitekter A/S / Kopenhaga / praktyki
06 – 10.2014 FORMART s.c. Biuro Architektoniczne / asystent architekta
06.2014 projekt i wykonawstwo kuchni w apartamencie w Warszawie / współpraca E. Makaruk
04.2011 – 08.2012 FRONTON Biuro Realizacji Inwestycji / asystent architekta
01.2010 – 08.2012 Mroowlab Interdyscyplinarne Studio Projektowe / współpraca
07.2011 wyróżnienie 1. stopnia w ogólnopolskim konkursie “Piotrkowska Obiecana” / współpraca : Z. Bińczyk
08.2009 – 06.2010 EC1 Łódź Miasto Kultury / asystent architekta / projektant identyfikacji wizualnej Nowego Centrum Łodzi

Relevant achievements:

02.2015 autor artykułów na stronę “blokblog.pl” o edukacji architektonicznej w Polsce
12.2014 autor wywiadów z cenionymi architektami związanymi z Łodzią, w ramach projektu Muzeum Miasta Łodzi “W poszukiwaniu zaginionego kwartału”
05.2014 współorganizator miejskiego festiwalu architektury “Tydzień z Architekturą” z wystawami i debatą oxfordzką na temat Modernizmu i Nowego Urbanizmu
12.2013 autor artykułów do kwartalnika “Archivolta” o Warsztatach Parametrycznych P3 w Łodzi
12.2013 autor artykułów do magazynu “Życie uczelni” o Warsztatach Parametrycznych P3 w Łodzi
04 – 10.2013 organizator jednomiesięcznych Warsztatów Parametrycznych P3 w Łodzi oraz koordynator budowy pełnowymiarowego drewnianego parametrycznego pawilonu, wystawianego w ramach Łódź Design Festival 2013
2013 projekt i przygotowanie DTP katalogu „Zofia Rydet. Inventorying the Image of Man”, red. K. Jóźwiak, Kraków 2013, oraz innych katalogów dotyczących sztuki (np. Andrzej Różycki, „Fotozofia”, red. K. Jóźwiak, Dublin 2012)
09.2012 projekt aranżacyjny i wykonawczy jubileuszowej, 5. wystawy „Make Me” w ramach Łódź Design Festival 2012
05.2011 współorganizator performance’u 30. rocznicy Odsłonięcia Pomnika Kamienicy na ul. Piotrkowskiej / współpraca: W. Adamiak, Z. Bińczyk, M. Janiak, W. Saloni-Marczewski
10.2010 współorganizator europejskich warsztatów studentów architektury „OSSA 2010 Łódź”, w których udział wzięło ponad 100 uczestników z Polski i zagranicy (wydarzenie zostało wyróżnione nagrodą “Punkt dla Łodzi” w kategorii: inicjatywa)
03 – 06.2010 współorganizator dwudniowego event’u w przestrzeni publicznej Rynku Manufaktury z okazji 65-lecia Politechniki Łódzkiej / współpraca: Z. Adamska, M. Kempiński, A. Sajda
06.2009 – 09.2014 założyciel i prezes Koła Naukowego „KĄT” Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej (uznane 1. nagrodą w konkursie uczelnianych kół naukowych w Łodzi, organizowanym przez „Gildię Aniołów Biznesu” – 07.2010) /td>
05.2009 inicjator i wykonawca przestrzeni studenckiej w budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej „KĄT”, na potrzeby spotkań studenckich, debat, wykładów profesjonalistów, a także jako przestrzeń wypoczynku / współpraca: Igor Drożdż
10.2008 projektant wózka na zakupy “QLon” wystawianego w ramach Łódź Design Festival 2008 / konkurs “Make Me” / współpraca: M. Baranowski

Qualifications and skills:

język obcy angielski – biegły w mowie i piśmie (C1)
znajomość programów MS Office; Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign; AutoCad; 3ds Max + V-ray; Sketchup; Rhinoceros, WordPress, Sony Vegas Pro
prawo jazdy kategoria B
inne bardzo dobry rysunek odręczny
znajomość DTP oraz podstawy HTML

Zainteresowania:

koszykówka, bieganie, siłownia, design, film, podróże[:]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close